Beltone 25 FS

Korzyści ze stosowania produktu

Szeroki zakres rejestracji - najważniejsze gatunki uprawne zbóż ozimych i jarych.

Wysoka skuteczność wobec najważniejszych sprawców chorób wczesnej fazy rozwojowej zbóż.

Szybkie i skuteczne działanie systemiczne w roślinie.

Informacje podstawowe

Forma użytkowa

FS trwała zawiesina do zaprawiania ziarna bezpośrednio lub po rozcieńczeniu

Zawartość substancji aktywnych

Tritikonazol 25 g/l

Mechanizm działania wg FRAC

 3 inhibitor biosyntezy steroli,  substancja czynna z grupy triazoli 

Sposób działania

systemiczne

Zakres stosowania i spektrum zwalczanych chorób

ROŚLINA UPRAWNA SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHORÓB

DAWKA ZAPRAWY 

[ml/100 kg]

DAWKA WODY [ml/100 kg]
Pszenica ozima śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa 150-200 400
Jęczmień ozimy głownia pyląca, pasiastość liści, zgorzel siewek; środek ogranicza występowanie: pleśni śniegowej, plamistości siatkowej, rynchosporiozy zbóż  150-200 400
Pszenżyto ozime zgorzel siewek, pleśń śniegowa  150-200 400
Żyto ozime środek ogranicza występowanie zgorzeli siewek  150-200 400
Pszenica jara śnieć cuchnąca, zgorzel siewek  150-200 400
Jęczmień jary głownia pyląca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa, pasiastość liści  150-200 400
Owies głownia pyląca; środek ogranicza występowanie zgorzeli siewek  150-200 400

Katalog produktu

POBIERZ pdf

Zaprawy nasienne - Beltone

POBIERZ pdf

Karta charakterystyki

POBIERZ pdf