Zaprawa Sarfun®025 FS

Korzyści ze stosowania produktu

Wysoka skuteczność wobec najważniejszych sprawców chorób wczesnej fazy rozwojowej zbóż

Szybkie i skuteczne działanie systemiczne w roślinie

Informacje podstawowe

Forma użytkowa

FS  - zaprawa nasienna, w formie płynnego koncentratu zawiesinowego

Zawartość substancji aktywnych

Tritikonazol (25 g/l)

Mechanizm działania wg FRAC

3 - inhibitorów biosyntezy steroli – inhibitorów demetylacji (SBI-DMI) 

Sposób działania

układowe

Zakres stosowania

Uprawa

Zwalczane choroby

Zalecana dawka [l/100 kg ziarna]

Dawka wody [l/100 kg ziarna]

pszenica ozima

 

zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
śnieć cuchnąca pszenicy
śnieć gładka pszenicy
głownia pyląca pszenicy

 

0,15 - 0,2

 


0,4

pszenżyto ozime

zgorzel siewek
pleśń śniegowa

żyto ozime

zgorzel siewek

 

pszenica jara

zgorzel siewek
śnieć cuchnąca pszenicy
śnieć gładka pszenicy
głownia pyląca pszenicy

0,15

jęczmień jary zgorzel siewek
głownia zwarta jęczmienia
głownia pyląca jęczmienia
plamistość siatkowa
pasiastość liści
0,15 - 0,2
owies zgorzel siewek
Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
pszenica twarda
pszenica orkisz
pszenica płaskurka
pszenica samopsza
zgorzel siewek
śnieć cuchnąca pszenicy
śnieć gładka pszenicy
pleśń śniegowa
głownia pyląca pszenicy
0,15 - 0,2 0,4
żyto jare zgorzel siewek

Etykieta produktu

POBIERZ pdf

Karta charakterystyki

POBIERZ pdf