Formulacje i konfekcjonowanie produktów

CIECH Sarzyna S.A. posiada szerokie zdolności formulacyjne przygotowania substancji wg specyfikacji lub wymagań klienta.

 • EC– Koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
 • EW – Emulsja wodna
 • FS – Płynny koncentrat do zaprawiania nasion
 • OD – Zawiesina olejowa
 • OF – Koncentrat zawiesinowy rozcieńczony olejem
 • SC – Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny
 • SL – koncentrat rozpuszczalny
 • WG – Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
 • WP – Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej

Produkcja opakowań

Sarzyna posiada nowoczesną linię produkcji opakowań HDPE oraz opakowań wielowarstwowych.

1

Kolorowe nakrętki
i zabezpieczenie
zgrzewem
Wytłoczone
logo

2

3

Ergonomiczna
rączka

4

Możliwość
umieszczenia
hologramu
Podziałka

5

Wytłoczone
logo

6

Etykietowanie

Możliwość naklejenia etykiet
wg wzoru dostarczonego
przez klienta

Usługi konfekcjonowania produktów

 • preparatów wodnych
 • preparatów opartych na rozpuszczalnikach organicznych (wykonanie Ex)
 • nawozów płynnych
 • płynnych i stałych środków chemii gospodarczej o określonej czystości technicznej
 • preparatów opartych o rozpuszczalniki niepalne i niewybuchowe
 • preparatów w formie EC, EW, SC, FS, OF, OD
 • środków ochrony roślin (fungicydy, insektycydy, herbicydy)
 • środków ochrony roślin (fungicydy) w formie stałej - preparaty
 • proszkowe oraz granulaty w formie WP, WS lub WG

Prace laboratoryjne

Centralne Laboratorium Ciech Sarzyna S.A. wykonuje badania laboratoryjne formułowanych i konfekcjonowanych produktów zgodnie z wymaganiami FAO/WHO,stosując metody CIPAC lub własne.


W ramach badań istnieje również możliwość wdrażania metod analitycznych klienta.