Uprawy

Schemat programu ochrony i nawożenia - kukurydza

p o w y ż e j 9 . li ś cia po c z ą t ek w y dłu ż ania pędu 7 -8 li ś ci 5-6 li ś ci 3-4 li ś cie 2 li ś cie 1 li ś ć k witnienie wiech ow anie 5 1- 5 9 30- 3 5 1 7 -18 15-16 13-14 12 11 00 6 1- 6 9 3 9 19 k oniec w y dłu ż ania pędu s i e w HERBI C Y D Y N A W O Z Y D O L I S TN E 0 ,5 - 0 ,7 l/ha 0 ,5 - 0 ,7 l/ha 0 ,5 - 0 ,7 l/ha 0 ,7 l/ha 1 , 0 l/ha 1 , 0- 1,5 l/ha 0 , 7 5- 1,5 l/ha 0 , 7 5- 1,5 l/ha 1 , 0 l/ha 1 , 0 l/ha 1 , 0 l/ha 16 16 16 18 18 16 12 12 12 12 12 12 + P A R T N E R + P A R T N E R 1 l/ha 1 l/ha 14 00 0 ,5 l/ha 0 ,5 l/ha 12 2 , 0 l/ha 2 , 0 l/ha 15 11 17 ? 17 ? 0 ,5 l/ha 2 , 0 l/ha

Produkty

Juzan 100 SC

Zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty w uprawie kukurydzy – dobry partner do mieszanin.

Szeroki zakres stosowania dzięki nalistnemu i doglebowemu działaniu.

Możliwość elastycznego doboru dawki do stanu zachwaszczenia.

Nikosar® 060 OD

Wbudowany wewnętrzny adiuwant – brak konieczności stosowania adiuwantów zewnętrznych.

Wygoda w odmierzaniu i stosowaniu w porównaniu do form stałych.

Łatwość mieszania z innym środkami ochrony roślin występującymi w różnych formach użytkowych.

Idealny komponent do sporządzania mieszanin opryskowych zwiększający spektrum zwalczanych chwastów.

Recosar® 960 EC

Elastyczny – możliwość stosowania przed i po wschodach kukurydzy.

Stabilny – utrzymuje długą ochronę przed wschodami chwastów, dzięki bardzo dobremu działaniu odglebowemu.

Ważny – wprowadza innym mechanizm działania niż ALS w zwalczaniu chwastnicy jednostronnej.

Tezosar® 500 SC

Chroni przed zachwaszczeniem w krytycznym dla kukurydzy okresie, przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu.

Zwalcza uciążliwe chwasty dwuliścienne w uprawie kukurydzy.

Potwierdzona wysoka skuteczność przy dawce wody 150-300 l/ha.

Tezosar® Extra Box

Szerokie spektrum zwalczanych chwastów​.

Połączenie bardzo dobrego działania odglebowego z nalistnym. Ochrona przed zachwaszczeniem wtórnym do 8 tygodni od wykonania zabiegu.

Aplikacja nalistna możliwa nawet w fazie 15-16 BBCH.