Uprawy

Schemat programu ochrony i nawożenia - kukurydza

Broszura do pobrania

Produkty

Juzan 100 SC

Zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty w uprawie kukurydzy – dobry partner do mieszanin.

Szeroki zakres stosowania dzięki nalistnemu i doglebowemu działaniu.

Możliwość elastycznego doboru dawki do stanu zachwaszczenia.

Nikosar® 060 OD

Wbudowany wewnętrzny adiuwant – brak konieczności stosowania adiuwantów zewnętrznych.

Wygoda w odmierzaniu i stosowaniu w porównaniu do form stałych.

Łatwość mieszania z innym środkami ochrony roślin występującymi w różnych formach użytkowych.

Idealny komponent do sporządzania mieszanin opryskowych zwiększający spektrum zwalczanych chwastów.

Recosar® 960 EC

Elastyczny – możliwość stosowania przed i po wschodach kukurydzy.

Stabilny – utrzymuje długą ochronę przed wschodami chwastów, dzięki bardzo dobremu działaniu odglebowemu.

Ważny – wprowadza innym mechanizm działania niż ALS w zwalczaniu chwastnicy jednostronnej.

Tezosar® 500 SC

Chroni przed zachwaszczeniem w krytycznym dla kukurydzy okresie, przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu.

Zwalcza uciążliwe chwasty dwuliścienne w uprawie kukurydzy.

Potwierdzona wysoka skuteczność przy dawce wody 150-300 l/ha.

Tezosar® Extra Box

Szerokie spektrum zwalczanych chwastów​.

Połączenie bardzo dobrego działania odglebowego z nalistnym. Ochrona przed zachwaszczeniem wtórnym do 8 tygodni od wykonania zabiegu.

Aplikacja nalistna możliwa nawet w fazie 15-16 BBCH.