Uprawy

Z A BI EG I I Z A BI EG I JE S IEŃ WI O S NA r o z w ó j li ś c i ( f orm ow anie r o z e t y) k witnienie r o z w ó j ł u s z c zyn d o jr z e w ani e , zbio r y pr z e d s i e w em r o z w ó j p ę d ó w bo c z n y c h w z r o s t p ę du ó wn e go r o z w ó j pą k ó w k wia t o w y c h k ow anie r e gene r a c ja r oz e t y 10 19 2 0 2 1 2 9 30 3 9 5 9 5 0 60 6 9 7 1 00 79 80 ś c ierni s k o 99 B B C H 18 14 5 5 3 1 6 9 60 16 14 5 1 30 6 1 5 0 N OW O Ś Ć N O W O Ś Ć N O W O Ś Ć N O W O Ś Ć s i e w 99

Broszura do pobrania

Produkty

Akapit® 125 EC

Elastycznie rozwiązanie – wiele upraw i szerokie spektrum zwalczanych chwastów jednoliściennych.

Ekonomiczny w stosowaniu - możliwość doboru dawki do zwalczanego chwastu.

Potwierdzona wysoka skuteczność przy zróżnicowanej dawce wody 150 - 300 l/ha.

Azoksar® Super 250 SC

Uniwersalny - zarejestrowany w 23 głównych uprawach polowych i kilkudziesięciu uprawach małoobszarowych.

Ekonomiczny -  efektywny i skuteczny w działaniu.

Wielokierunkowy – możliwość zastosowania w różnych programach ochrony.

Faworyt® 300 SL

Najlepsze rozwiązanie do zwalczania ostrożenia polnego i chwastów rumianowatych.

Dobry komponent do mieszanin opryskowych.

Działanie systemiczne - zwalcza części nadziemne i podziemne chwastów.

Brak ograniczeń w doborze upraw następczych.

Labrador® EXTRA 50 EC

Zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty jednoliścienne w uprawie rzepaku ozimego i buraka cukrowego, ziemniaka.

Działanie systemiczne, jest transportowany do korzeni i rozłogów chwastów.

Możliwość stosowania od wczesnych faz rozwojowych.

Micosar®60 SL

Wielokierunkowy - działa sysytemicznie; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego.

Niezawodny - zwalcza najważniejsze choroby pszenicy i rzepaku ozimego.

Efektywny -  reguluje pokrój rzepaku i utrzymuje jego zdrowotność.

Prokarb® 450 EC

Szerokie spektrum zwalczanych chorób o dużym wpływie na potencjał plonotwórczy

Rejestracyjnie potwierdzona skuteczność łącznego stosowania z TARCZA ŁAN EXTRA 250 EW

Tarcza® Łan Extra 250 EW

Wysoka skuteczność w niskiej dawce w wyniku zastosowania odpowiednich koformulantów.

Szerokie okno aplikacji – możliwość wykorzystanie wszystkich właściwości substancji aktywnej.

Idealny partner do mieszanin opryskowych – rozszerza spektrum zwalczanych chorób i wprowadza kolejny mechanizm działania.

W rzepaku ozimym nie tylko ogranicza presję chorób, ale również działa jako regulator wzrostu: stosowany jesienią poprawia przezimowanie, stosowany wiosną ułatwia zbiór i poprawia jakość nasion.

Porady