Uprawy

strzelanie w źdźbło faza liścia flagowego początek oszenia pełnia oszenia koniec oszenia kwitnienie faza 2. kolanka faza 1. kolanka początek strzelania w źdźbło koniec krzewienia pełnia krzewienia początek krzewienia faza 3. liścia faza 1. liścia rozwój ziarniaków i dojrzewanie ściernisko 00 siew 32 31 30 29 25 21 13 10 71-89 34 39 51 55 59 61-69 HERBICYDY FUNGICYDY NAWOZY DOLISTNE ZAPRAWY REGULATORY WZROSTU 0,3–0,6 l/ha 0,15–0,2 l/100 kg 0,1–0,133 l/100 kg 0,1 l/100 kg 0,5 l/ha 0,5 l/ha 13 26 23 32 0,5 l/ha 34 45 45 0,75–1,25 l/ha 0,8–1,0 l/ha 1,0 l/ha 1,0 l/ha 30 30 30 59 59 55 25 0,75–1,0 l/ha 0,02–0,04 kg/ha 0,5–0,8 l/ha 1,5–2,0 l/ha 2,0–3,0 l/ha 2,0–2,5 l/ha 5,0 l/ha 0,3–0,4 l/ha 0,02 kg/ha 3,0 l/ha 21 21 21 31 29 32 32 37 1,0–1,25 kg/ha 2,0–2,5 l/ha 0,8–1,2 l/ha 21 13 20 30 33 33 4,0 l/ha 89 89 scheme-btn-01-09

Produkty

Agrosar® 360 SL

Pewny w działaniu.

Wysoka skuteczność w zwalczaniu chwastów jedno i dwuliściennych.

Szerokie zastosowanie: na ścierniskach, przed rozpoczęciem upraw w celu zwalczania chwastów, przed zbiorem w celu ułatwienia zbioru.

Brak ograniczeń w dobrze upraw następczych.

Ambasador® 75WG

Niezastąpiony w walce z przytulią czepną.

Wysoka skuteczność w zwalczaniu uciążliwych chwastów.

Łatwość mieszania z innym środkami ochrony roślin występującymi w różnych formach użytkowych.

Askalon®125 SC

Możliwość stosowania pomiędzy standardowymi terminami zabiegów – szybkie działanie interwencyjne

Działanie wielokierunkowe – powierzchniowe i systemiczne

Efektywne rozwiązanie do walki z podstawowymi chorobami zbóż

Azoksar® 250 SC

Szerokie okno aplikacji (BBCH 30-59).

Zarejestrowane łączne stosowanie z TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW.

Stosowanie zapobiegawcze lub interwencyjne zaraz po zaobserwowaniu pierwszych objawów.

Beltone 25 FS

Szeroki zakres rejestracji - najważniejsze gatunki uprawne zbóż ozimych i jarych.

Wysoka skuteczność wobec najważniejszych sprawców chorób wczesnej fazy rozwojowej zbóż.

Szybkie i skuteczne działanie systemiczne w roślinie.

CHWASTOX D® 179 SL

Szybki efekt chwastobójczy.

Brak ograniczeń w doborze upraw następczych.

Szerokie spektrum zwalczanych chwastów.

CHWASTOX EXTRA® 300 SL

Zwalcza podstawowe chwasty dwuliścienne.

Bardzo dobry partner do mieszanin opryskowych.

Zapewnia szybki efekt chwastobójczy.

Możliwość łącznego stosowania z herbicydem nieselektywnym  Agrosar 360 SL/Glifoherb 360 SL.

CHWASTOX TURBO® 340 SL

Brak ograniczeń w doborze upraw następczych.

Szerokie spektrum zwalczanych chwastów.

Szybki efekt chwastobójczy.

Szeroki zakres stosowania.

CHWASTOX® 750 SL

Wygodny w stosowaniu dzięki niskiej dawce.

Bardzo dobry partner do mieszanin opryskowych. Szeroki zakres stosowania.

Zapewnia szybki efekt chwastobójczy.

Możliwość łącznego stosowania z herbicydem nieselektywnym  Glifoherb 360 SL.

CHWASTOX® Complex 260 EW

Zwalcza szerokie spektrum chwastów, bez konieczności sporządzania wieloskładnikowych mieszanin opryskowych.

Daje możliwość wykonania zabiegu w optymalnych warunkach pogodowych dzięki szerokiemu zakresowi faz stosowania.

Niszczy zarówno cześć nadziemną jak i podziemną chwastów – działa systemicznie na chwasty.

Znaczne ograniczenie konkurencji chwastów o składniki pokarmowe i wodę już od pierwszego dnia po zabiegu  - Szybkie działanie.

CHWASTOX® Nowy Trio 390 SL

Forma użytkowa zawierająca tylko biologicznie czynny izomer substancji aktywnej mekoprop - p.

Szerokie spektrum zwalczanych chwastów. Kompleksowe rozwiązanie do walki z chwastami.

Szybki efekt chwastobójczy.

Szeroki zakres stosowania.

Chwastox® Uniwersalny 60 SG

Całkowita rozpuszczalność w wodzie– innowacyjna forma użytkowa SG.

Wygodny w stosowaniu – wysoka zawartość substancji aktywnej.

Efektywne rozwiązanie do walki z chwastami,

Glifoherb® 360 SL

Pewny w działaniu.

Wysoka skuteczność w zwalczaniu chwastów jedno i dwuliściennych.

Szerokie zastosowanie: na ścierniskach, przed rozpoczęciem upraw w celu zwalczania chwastów, przed zbiorem w celu ułatwienia zbioru.

Brak ograniczeń w dobrze upraw następczych.

Micosar®60 SL

Wielokierunkowy - działa sysytemicznie; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego.

Niezawodny - zwalcza najważniejsze choroby pszenicy i rzepaku ozimego.

Efektywny -  reguluje pokrój rzepaku i utrzymuje jego zdrowotność.

Opal® 500 SC

Idealny komponent do mieszanin opryskowych rozszerzający spektrum zwalczanych chwastów m.in. o miotłę zbożową.

Możliwość stosowania późną jesienią i wczesną wiosną - utrzymuje wysoką skuteczność chwastobójczą w niskich temperaturach.

Pobierany zarówno przez liście i korzenie chwastów.

Rancona 15 ME

RANCONA® 15 ME  jednoskładnikowa zaprawa nasienna o działaniu powierzchniowym i układowym. Połączenie dwóch sposobów działania umożliwia zwalczanie patogenów znajdujących się powierzchni ziarniaka oraz w jego wnętrzu. Odpowiednią jakość wykonania procesu zaprawiania zapewnia forma użytkowa ME – mikroemulsja.

Saroksypyr® 250 EC

Idealny komponent do mieszanin opryskowych rozszerzający spektrum zwalczanych chwastów m.in. przytulię czepną.

Zwalcza przytulię czepną w wysokich fazach rozwojowych.

Szeroki zakres faz stosowania.

Sarox® DUO ACTIVE

Innowacyjne zestawienie dwóch substancji aktywnych o działaniu systemicznym w połączniu z dobrym przyleganiem do ziarniaka zapewnia długotrwałą ochronę.

Intensywne wybarwienie pomagające określić jakość i równomierność naniesienia zaprawy na ziarniaki.

Doskonale zabezpiecza rośliny przed chorobami przenoszonymi z materiałem siewnym – ogranicza ich występowanie w kolejnych latach.

Korzystnie wpływa na początkowy rozwój systemu korzeniowego i części nadziemnej roślin - zwiększona zdolność pobierania składników pokarmowych oraz odporność na czynniki stresowe.

Strongsar® 480 SL

Możliwość stosowania w szerokim zakresie upraw.

Duża elastyczność dawki w zależności od stanu uprawy.

Ułatwia zbiór i ogranicza straty plonu związane z wyleganiem.

Tarcza® Łan Extra 250 EW

Wysoka skuteczność w niskiej dawce w wyniku zastosowania odpowiednich koformulantów.

Szerokie okno aplikacji – możliwość wykorzystanie wszystkich właściwości substancji aktywnej.

Idealny partner do mieszanin opryskowych – rozszerza spektrum zwalczanych chorób i wprowadza kolejny mechanizm działania.

W rzepaku ozimym nie tylko ogranicza presję chorób, ale również działa jako regulator wzrostu: stosowany jesienią poprawia przezimowanie, stosowany wiosną ułatwia zbiór i poprawia jakość nasion.

Toscana® 75 WG

Znana i sprawdzona forma użytkowa.

Zwalcza podstawowe chwasty dwuliścienne w uprawie zbóż.

Brak ograniczeń w doborze upraw następczych.

Windsar 250 EC

Uniwersalny - posiada rejestrację w podstawowych gatunkach zbóż

Elastyczny w stosowaniu - długi okres aplikacji

Ekonomiczny - ułatwia zbiór i ogranicza straty plonu - zapobiega wyleganiu

Porady

Potrzebujesz
porady specjalisty?

Skontaktuj się z nami

Tel. 515 078 882