Uprawy

wido c z n y nie r o z wini ę t y f a z a 2. k olan k a po c z ą t ek kr z e wienia 3 2 f a z a 1. k olan k a 3 1 po c z ą t ek s tr z elania w ź dźbło 30 k oniec kr z e wienia 2 9 pełnia kr z e wienia 2 5 2 1 f a z a 3 . li ś c ia 13 f a z a 1. li ś c ia 11 s i e w 00 r o z w ó j ziarnia k ó w i d o jr z ew anie 7 1-89 ś cierni s k o 99 37 c k o wi c ie r o z wini ę t y 3 9 o t w a r t a poc h w a 4 7 po c z ą t ek o s z enia 5 1 k oniec o s z enia 5 9 k witnienie 6 1- 6 9 T 3 MO R FOLIN A P R O T I O K ONA Z O L DIF E NO K O N A Z O L 29 21 3 1 29 3 9 N OW O Ś Ć 3 9 29 5 1 3 9 29 5 1 3 9 29 6 9 6 9 T 1 N OW O Ś Ć T2 99 N O W O Ś Ć N O W O Ś Ć 0 ,2 l/100 k g ziarna 00

Produkty

Agrosar® 360 SL

Pewny w działaniu.

Wysoka skuteczność w zwalczaniu chwastów jedno i dwuliściennych.

Szerokie zastosowanie: na ścierniskach, przed rozpoczęciem upraw w celu zwalczania chwastów, przed zbiorem w celu ułatwienia zbioru.

Brak ograniczeń w dobrze upraw następczych.

Ambasador® 75WG

Niezastąpiony w walce z przytulią czepną.

Wysoka skuteczność w zwalczaniu uciążliwych chwastów.

Łatwość mieszania z innym środkami ochrony roślin występującymi w różnych formach użytkowych.

Azoksar® Super 250 SC

Uniwersalny - zarejestrowany w 23 głównych uprawach polowych i kilkudziesięciu uprawach małoobszarowych.

Ekonomiczny -  efektywny i skuteczny w działaniu.

Wielokierunkowy – możliwość zastosowania w różnych programach ochrony.

CHWASTOX D® 179 SL

Szybki efekt chwastobójczy.

Brak ograniczeń w doborze upraw następczych.

Szerokie spektrum zwalczanych chwastów.

CHWASTOX EXTRA® 300 SL

Zwalcza podstawowe chwasty dwuliścienne.

Bardzo dobry partner do mieszanin opryskowych.

Zapewnia szybki efekt chwastobójczy.

Możliwość łącznego stosowania z herbicydem nieselektywnym  Agrosar 360 SL/Glifoherb 360 SL.

CHWASTOX TURBO® 340 SL

Brak ograniczeń w doborze upraw następczych.

Szerokie spektrum zwalczanych chwastów.

Szybki efekt chwastobójczy.

Szeroki zakres stosowania.

CHWASTOX® Complex 260 EW

Zwalcza szerokie spektrum chwastów, bez konieczności sporządzania wieloskładnikowych mieszanin opryskowych.

Daje możliwość wykonania zabiegu w optymalnych warunkach pogodowych dzięki szerokiemu zakresowi faz stosowania.

Niszczy zarówno cześć nadziemną jak i podziemną chwastów – działa systemicznie na chwasty.

Znaczne ograniczenie konkurencji chwastów o składniki pokarmowe i wodę już od pierwszego dnia po zabiegu  - Szybkie działanie.

Chwastox® Duo Box

Połączenie herbicydów CHWASTOX TURBO® 340 SL oraz FENUXAR® 69 EW to kompletne rozwiązanie do eliminacji chwastów jedno- i dwuliściennych w zbożach jarych.

Przeznaczony jest dla rolników ceniących zwalczenie bardzo szerokiego spektrum chwastów o dużym wpływie na potencjał plonotwórczy uprawy, w tym najbardziej uciążliwych, takich jak: chaber bławatek, mak polny, przytulia czepna oraz miotła zbożowa.

CHWASTOX® Nowy Trio 390 SL

Forma użytkowa zawierająca tylko biologicznie czynny izomer substancji aktywnej mekoprop - p.

Szerokie spektrum zwalczanych chwastów. Kompleksowe rozwiązanie do walki z chwastami.

Szybki efekt chwastobójczy.

Szeroki zakres stosowania.

Chwastox® Uniwersalny 60 SG

Całkowita rozpuszczalność w wodzie– innowacyjna forma użytkowa SG.

Wygodny w stosowaniu – wysoka zawartość substancji aktywnej.

Efektywne rozwiązanie do walki z chwastami,

Faworyt® 300 SL

Najlepsze rozwiązanie do zwalczania ostrożenia polnego i chwastów rumianowatych.

Dobry komponent do mieszanin opryskowych.

Działanie systemiczne - zwalcza części nadziemne i podziemne chwastów.

Brak ograniczeń w doborze upraw następczych.

FENUXAR® 69 EW

Wysoka skuteczność w zwalczaniu uciążliwych chwastów jednoliściennych w uprawie zbóż

Szerokie okno aplikacji w zbożach ozimych i jarych

Zarejestrowane łączne stosowanie z niektórymi herbicydami na chwasty dwuliścienne

Halvetic®

Bezkonkurencyjny - zmniejsza do połowy zużycie substancji aktywnej na hektar.

Gotowy – wbudowana optymalna ilość siarczanu amonu, adiuwantów  i uszlachetniaczy cieczy roboczej.

Trafny - niezawodność działania w twardej wodzie i warunkach stresu abiotycznego.

Krum 800

Szeroka rejestracja w uprawach – wszystkie zboża ozime, ziemniak  i prawie 30 upraw małoobszarowych.

Elastyczny termin stosowania w zbożach – od siewu do 3 liści zbóż.

Skutecznie zwalcza miotłę zbożową odporną na herbicydy z grupy sulfonylomoczników.

Idealny partner do tworzenia pełnych technologii ochrony herbicydowej.

Micosar®60 SL

Wielokierunkowy - działa sysytemicznie; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego.

Niezawodny - zwalcza najważniejsze choroby pszenicy i rzepaku ozimego.

Efektywny -  reguluje pokrój rzepaku i utrzymuje jego zdrowotność.

Prokarb® 450 EC

Szerokie spektrum zwalczanych chorób o dużym wpływie na potencjał plonotwórczy

Rejestracyjnie potwierdzona skuteczność łącznego stosowania z TARCZA ŁAN EXTRA 250 EW

Saroksypyr® 250 EC

Idealny komponent do mieszanin opryskowych rozszerzający spektrum zwalczanych chwastów m.in. przytulię czepną.

Zwalcza przytulię czepną w wysokich fazach rozwojowych.

Szeroki zakres faz stosowania.

Strongsar® 480 SL

Możliwość stosowania w szerokim zakresie upraw.

Duża elastyczność dawki w zależności od stanu uprawy.

Ułatwia zbiór i ogranicza straty plonu związane z wyleganiem.

Tarcza® Łan Extra 250 EW

Wysoka skuteczność w niskiej dawce w wyniku zastosowania odpowiednich koformulantów.

Szerokie okno aplikacji – możliwość wykorzystanie wszystkich właściwości substancji aktywnej.

Idealny partner do mieszanin opryskowych – rozszerza spektrum zwalczanych chorób i wprowadza kolejny mechanizm działania.

W rzepaku ozimym nie tylko ogranicza presję chorób, ale również działa jako regulator wzrostu: stosowany jesienią poprawia przezimowanie, stosowany wiosną ułatwia zbiór i poprawia jakość nasion.

Toscana® 75 WG

Znana i sprawdzona forma użytkowa.

Zwalcza podstawowe chwasty dwuliścienne w uprawie zbóż.

Brak ograniczeń w doborze upraw następczych.

Windsar 250 EC

Uniwersalny - posiada rejestrację w podstawowych gatunkach zbóż

Elastyczny w stosowaniu - długi okres aplikacji

Ekonomiczny - ułatwia zbiór i ogranicza straty plonu - zapobiega wyleganiu

Zaprawa Sarfun 025 FS

Wysoka skuteczność wobec najważniejszych sprawców chorób wczesnej fazy rozwojowej zbóż.

Szybkie i skuteczne działanie systemiczne w roślinie.

Porady