Atlas chwastów

Skuteczna ochrona upraw rozpoczyna się od właściwego rozpoznania agrofagów. Zobacz opisy i galerię zdjęć chwastów najczęściej występujących w uprawach rolniczych i zaplanuj najlepszą ochronę dla Twoich plonów.

Bylica pospolita (ARTEMISIA VULGARIS)

To roślina wieloletnia. Bylica pospolita wytwarza dużą liczbę podziemnych kłączy, przez co jest silnie osadzona w gruncie i z tego powodu trudna do zwalczenia metodami mechanicznymi. Rzadko pojawia się na polach uprawnych, a jeśli już, to głównie na obszarach z wdrożonym uproszczeniem.  W przypadku rozwoju w obrębie trwałych użytków zielonych może wywierać dużą presję, co ma swoje konsekwencje. Jedną z nich jest spadek jakości paszy. Ponadto chwast ostro konkuruje z gatunkami pożądanymi. Rośnie dobrze na glebach bogatych w azot. Preferuje nieużytki, stanowiska ruderalne oraz miedze i pobocza. Spotykany również na zapuszczonych użytkach trwałych.

Bylica pospolita osiąga wysokość do 240 centymetrów. Kwitnie pomiędzy lipcem a wrześniem, wytwarzając intensywną woń. Z uwagi na znaczną ekspansywność, zwalczanie warto rozpocząć możliwie najwcześniej. Oprysk na bazie odpowiednich herbicydów wykazuje skuteczność.

StosowanieZwalczanie
Boiska, pola golfowe, trawniki Chwastox Trio 540 SL
Tereny ruderalne, nieużytki Agrosar 360 SL
Ścierniska Agrosar 360 SL
Rzepak ozimy Agrosar 360 SL
Pszenica ozima Agrosar 360 SL
Pszenica ozima Chwastox Trio 540 SL
Pszenżyto ozime Chwastox Trio 540 SL
Żyto Chwastox Trio 540 SL
Owies Chwastox Trio 540 SL
Jęczmień jary Chwastox Trio 540 SL