Produkty Chwastobójcze

Środki ochrony roślin

Wiele lat tradycji w produkcji środków ochrony roślin, innowacyjne technologie i najlepsi eksperci. Wszystko to daje gwarancję, że rolnicy z Polski i zagranicy otrzymują od CIECH Sarzyna wysokiej klasy produkty, które pozwalają na skuteczne oraz kompleksowe zastosowanie w uprawie roślin.

Agrosar® 360 SL

Szybki w działaniu.

Szerokie spektrum i skuteczność w zwalczaniu chwastów jedno i dwuliściennych w tym perzu. 

Możliwość stosowania przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych.

Skuteczny w likwidacji chwastów i zbędnej roślinności w ogrodach, na działkach, w uprawach owocowych i szkółkach leśnych oraz innych terenach nieużytkowanych rolniczo. 

Bark ograniczeń w doborze upraw następczych.

PRZEZNACZENIE

Zwalczanie perzu oraz innych chwastów jedno- i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich)

CHWASTOX® Complex 260 EW

Chwastox Complex 260 EW jest herbicydem, w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej (emulsja, olej w wodzie), stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej oraz na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych.

CHWASTOX® Nowy Trio 390 SL

Chwastox Nowy Trio 390 SL jest środkiem chwastobójczym w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej i jęczmieniu jarym.

CHWASTOX® 750 SL

Wygodny w stosowaniu dzięki niskiej dawce na 1 ha.

Szerokie spektrum zwalczanych chwastów.

Wysoka skuteczność w zwalczaniu chwastów.

Brak uodpornień chwastów na długotrwałe stosowanie produktu.

PRZEZNACZENIE

Zwalczanie chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych.

CHWASTOX® TRIO 540 SL

Szerokie spektrum zwalczania chwastów dzięki trzem substancjom aktywnym.

Wysoka skuteczność i szybkość działania w zwalczaniu chwastów.

Możliwość stosowania w wielu uprawach zbóż oraz na trawnikach i boiskach sportowych.

Wygodny w stosowaniu dzięki niskiej dawce na 1 ha.

Brak uodpornień chwastów na długotrwałe stosowanie produktu.

PRZEZNACZENIE

Zwalczanie chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych.

CHWASTOX® TURBO 340 SL

Szybkie działanie na chwasty.

Szerokie spektrum zwalczanych chwastów.

Brak uodpornień chwastów na długotrwałe stosowanie produktu.

Znakomicie nadaje się do mieszanin.

PRZEZNACZENIE

Zwalczanie chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych.

CHWASTOX® EXTRA 300 SL

Sprawdzona od lat wysoka skuteczność w zwalczaniu chwastów.

Szerokie spektrum zwalczanych chwastów.

Brak uodpornień chwastów na długotrwałe stosowanie produktu.

PRZEZNACZENIE

Zwalczanie chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych.

CHWASTOX® D 179 SL

Sprawdzona od lat wysoka skuteczność w zwalczaniu chwastów.

Znakomity partner w programach ochrony roślin.

Brak uodpornień chwastów na długotrwałe stosowanie produktu.

PRZEZNACZENIE

Zwalczanie uciążliwych, jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.

Akord® 180 OF

Szerokie spektrum zwalczania chwastów dwuliściennych dzięki trzem substancjom aktywnym.

Działanie etofumesatu poprzez glebę ogranicza zachwaszczenie wtórne.

Elastyczna w stosowaniu i bezpieczna dla uprawy nowoczesna formacja.

PRZEZNACZENIE

Do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym oraz buraku pastewnym

Ambasador® 75WG

Wygodny w stosowaniu.

Wysoka skuteczność w zwalczaniu uciążliwych chwastów jak przytulia czepna, mak polny i wiele innych.

Poszerzone spektrum zwalczania chwastów w mieszaninie ze środkiem Chwastox Turbo 340 SL.

PRZEZNACZENIE

Powschodowe zwalczanie chwastów dwuliściennych w uprawach pszenicy ozimej

Faworyt® 300 SL

Skuteczny produkt w zwalczaniu chwastów rumianowatych, ostrożnia polnego i innych chwastów dwuliściennych.

Działa wgłębnie docierając do systemu korzeniowego niszcząc jego strukturę.

Działa stabilnie nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych.

Poszerzone spektrum zwalczanych chwastów w mieszaninie z produktem AKORD 180 OF.

Brak ograniczeń w doborze upraw następczych – degradacja mikrobiologiczna substancji w ciągu okresu wegetacji roślin.

PRZEZNACZENIE

Powschodowe zwalczanie chwastów rumianowatych i ostrożnia polnego, a także innych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej

Glifoherb® 360 SL

Szerokie spektrum i skuteczność zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w tym perzu.

Możliwość stosowania przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych.

Skuteczny w likwidacji chwastów i zbędnej roślinności w ogrodach, na działkach, w uprawach owocowych i szkółkach leśnych oraz innych terenach nieużytkowanych rolniczo. 

Bark ograniczeń w doborze upraw następczych.

PRZEZNACZENIE

Do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich).

Labrador® EXTRA 50 EC

Skuteczny produkt w zwalczaniu chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku i buraka cukrowego.

Trwale zwalcza perz – licie i rozłogi również te głęboko umiejscowione.

Szybki w działaniu – pierwsze objawy zamierania chwastów widoczne są już po upływie 7 dni.

Działa selektywnie i układowo na całą roślinę – jest pobierany przez liście oraz pędy chwastów i przemieszczany do korzen.

PRZEZNACZENIE

Selektywne zwalczanie samosiewów zbóż i perzu właściwego (po ich wzejściu) w rzepaku ozimym oraz jarym

Opal® 500 SC

Działa układowo i systemicznie na całą roślinę.

Wysoka skuteczność w zwalczaniu miotły zbożowej począwszy od jesieni – od fazy 2 - 4 liści.

Brak ograniczeń w doborze upraw następczych.

PRZEZNACZENIE

Zwalczanie miotły zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej

Sarbeet Duo® 160 EC

Skuteczny produkt w zwalczaniu chwastów dwuliściennych w tym szarłatu szorstkiego.

Działa stabilnie nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych.

Doskonały składnik programu ochrony buraka cukrowego oraz mieszanin.

PRZEZNACZENIE

Powschodowe zwalczanie jednorocznych chwastów dwuliściennych, głównie szarłatu szorstkiego, w buraku cukrowym

Saroksypyr® 250 EC

Skuteczny produkt w zwalczaniu chwastów dwuliściennych.

Zwalcza przytulię czepną w każdej fazie rozwoju.

Szybki w działaniu – zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach.

Wygodny w stosowaniu dzięki niskiej dawce na 1 ha.

PRZEZNACZENIE

Powschodowe zwalczanie uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.

Nikosar® 060 OD

Szybki w działaniu – zahamowuje wzrost chwastów zaraz po zastosowaniu.

Szerokie spektrum i skuteczność zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w tym perzu.

Działa układowo i selektywnie powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.

PRZEZNACZENIE

Powschodowe zwalczanie perzu właściwego, rocznych chwastów jednoliściennych i niektórych chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy

Szabla® 480 EC

Skuteczny produkt w zwalczaniu chwastów jedno i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Działa selektywnie i układowo na całą roślinę – jest pobierany przez korzenie i pędy chwastów i przemieszczany do liści.

Wygodny w stosowaniu dzięki niskiej dawce na 1 ha oraz skoncentrowanej formie.

PRZEZNACZENIE

Zwalczanie niektórych rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie rzepaku ozimego

Juzan® 100 SC

Zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty w uprawie kukurydzy – dobry partner do mieszanin.

Szeroki zakres stosowania dzięki nalistnemu i doglebowemu działaniu.

Możliwość elastycznego doboru dawki do stanu zachwaszczenia.