Atlas chwastów

Skuteczna ochrona upraw rozpoczyna się od właściwego rozpoznania agrofagów. Zobacz opisy i galerię zdjęć chwastów najczęściej występujących w uprawach rolniczych i zaplanuj najlepszą ochronę dla Twoich plonów.

Nawłoć kanadyjska (SOLIDAGO CANADENSIS)

Gatunek wieloletni z podziemnymi kłączami. Nawłoć kanadyjska nie jest chwastem często spotykanym na polach uprawnych. Bytuje natomiast w sadach owocowych, na obrzeżach pól, w ogrodach czy na terenach przydrożnych. Najlepiej czuje się w glebie o dużej zawartości składników odżywczych i o wysokiej wilgotności. Niegdyś powszechna była uprawa nawłoci jako rośliny miododajnej na potrzeby gospodarstw pasiecznych, a także w charakterze ozdobnym. Wiele wskazuje, że stanowiło to przyczynek do jej rozpowszechnienia w Europie – obecnie zaliczana jest do gatunków inwazyjnych.

Nawłoć kanadyjska jest ekspansywna i zdolna wypierać gatunki rodzime. Grupuje się w zarośla o gęstej strukturze. Posiada dwojaki sposób rozmnażania – poprzez rozsiewanie nasion lub wypuszczanie kłączy zdolnych do zapuszczania korzeni. Oprysk za pomocą herbicydów zalicza się do efektywnych metod walki z chwastem. Z metod mechanicznych sprawdza się głęboka orka.

Potrzebujesz
porady specjalisty?

Skontaktuj się z nami

Tel. 515 078 882