Atlas chwastów

Skuteczna ochrona upraw rozpoczyna się od właściwego rozpoznania agrofagów. Zobacz opisy i galerię zdjęć chwastów najczęściej występujących w uprawach rolniczych i zaplanuj najlepszą ochronę dla Twoich plonów.

Przetacznik trójlistny (VERONICA TRIPHYLLOS)

Kwitnie od marca do maja, osiągając do 15 centymetrów wysokości. Przetacznik trójlistny jest jednoroczną rośliną, ozimą lub jarą. Łodyga długa, podnosząca się lub rozesłana. W okresie kwitnienia da się zauważyć kwiaty barwy ciemnoniebieskiej, występujące w niezbyt ścisłych gronach. Najczęściej przetacznika spotkać można wśród ozimych odmian zbóż, na terenie nieużytków rolniczych, jak też na stanowiskach ruderalnych i przydrożnych. Rozwija się bardzo dobrze w glebach szybko tracących wilgotność, w równym stopniu gliniastych jak i piaszczystych.

Przetacznik trójlistny jest chwastem pospolitym, występuje w całej Polsce bez względu na ukształtowanie terenu. Raczej nie jest zaliczany do grona szczególnie szkodliwych i ekspansywnych, może jednak występować w większych ilościach i w takich sytuacjach zagraża rozwojowi upraw. Gdy tak się dzieje, oprysk z użyciem herbicydu stanowi efektywny sposób na pozbycie się intruza.